باسمه تعالی

مقدمه :

        کتاب درسی یا محتوای مطالب آموزشی به ویژه در نظام های آموزشی متمرکز که محور مکتوب و مدون تعلیم وتربیت محسوب شده وفعّالیّت ها و تجربه های تربیتی دانش آموزان توسّط معلّم حول محور آن سازمان دهی می شود نیاز به تحلیل و بررسی علمی دارد این تحلیل به دست اندرکاران و مؤلّفین کتاب های درسی کمک می کند تا در هنگام تهیّه ، تغییر و انتخاب کتاب درسی تصمیم های عاقلانه ای را اتخاذ نمایند. معلّمین این دست اندرکاران تعلیم و تربیت که مستقیماً با دانش آموزان و محتوای کتب درسی در ارتباط هستند از معتبرترین تحلیل گران کتب درسی محسوب می شوند متأسّفانه هرگاه سخن از تحلیل ، نقد و بررسی کتاب های درسی به میان می آید اشتباهات چاپی بیان می شود در حالی که دربررسی علمی محتوای یک کتاب مطالب بسیاری را می توان مورد بررسی قرار داد.کارشناسی تکنولوژی و گروه های آموزشی دوره ی راهنمایی جهت آشنایی هر چه بیشتر دبیران با اصول کلّی و معیار های نقد و بررسی کتاب های درسی و بهره گیری از نظرات آنان اقدام به فراخوان (نقد و بررسی محتوای کتاب ادبیّات فارسی پایه ی سوم و پیام های آسمانی پایه ی اوّل دوره ی راهنمایی ) نموده است لذا دبیران شاغل و علاقه مند که به تدریس در رشته ی تخصصی مشغول هستند می توانند در این فراخوان شرکت نموده و نظرات خود را در این خصوص اعلام نمایند.

شرایط :

1. تحلیل محتوا منحصر به کتاب ادبیّات (پایه ی سوم ) و پیام های آسمانی (پایه ی اوّل )راهنمایی خواهد بود .

2. کلیّه ی دبیرانی که در سال 90/1389 دارای ابلاغ تدریس هستند می توانند در این فراخوان شرکت نمایند.

3. نقد و بررسی بایستی توسّط یک نفر و در یک ماده ی درسی ارائه گردد.

4. مطالب برگزیده جهت بررسی و ارسال به دفتر تألیف به گروه بررسی محتوای اداره ی کل ارائه خواهد شد و مابقی بایگانی می گردد.

امتیازات :

1. نواحی و مناطق پس از بررسی آثار همکاران بر اساس جدول سهمیه بندی آثار منتخب را به اداره ی کل ارسال نموده و به جز افراد منتخب نهایی در استان افرادی را که بر اساس لیست به این اداره معرفی نموده اند مورد تقدیر قرار می دهند.

2. پس از بررسی آثار رسیده از مناطق و نواحی استان ، در هر ماده ی درسی سه نفر از همکارانی که بهترین نقد و بررسی را انجام دهند ، مورد تشویق کتبی اداره ی کل قرار خواهند گرفت.

مراحل اجرا :

1. همکاران علاقه مند تا تاریخ 15/10/89 نسبت به تحویل آثار خود با تکمیل مشخصات در سربرگ صفحه ی نمونه (فرم شماره ی یک ) به کارشناسی تکنولوژی و گروه های آموزشی محلّ خدمت خود اقدام نمایند.

2. اعضای گروه درسی مربوطه در شهرستان/منطقه/ناحیه نسبت به بررسی اوّلیّه ی آثار اقدام و در صورت تأیید کیفیّت آن را جهت ارسال ، به کارشناس گروه های آموزشی معرفی نمایند (طبق سهمیه ی اختصاص یافته) .

3. کارشناسان گروه های آموزشی آثار تأیید شده را به تفکیک هر درس در پاکت جداگانه قرارداده و به صورت یک جا تا تاریخ 15/11/89 جهت بررسی به اداره ی کل ارسال نمایند( ضروری است برای هر ماده ی درسی به صورت جداگانه فرم شماره ی دو تنظیم گردد).

4. پس ازپایان زمان در نظر گرفته شده از تحویل هر گونه اثری خودداری نمایند.

5.  مسئولیّت هر گونه اشتباه ، از قلم افتادن و . . . بر عهده ی کارشناس مربوطه خواهد بود.

اصول کلّی و معیارهای نقد و بررسی کتاب های درسی :

       نقد و بررسی در حیطه ی تربیت اجتماعی ، تربیت دینی ، تربیت هنری و زیبا شناختی ، مهارت های چهارگانه ی زبان (گوش دادن ، سخن گفتن ، خواندن و نوشتن )معیارهای مرتبط با کاوشگری ، تحقیق و تفکّر خلّاق و نقد و بررسی سازمان و تناسب محتوا ، انجام خواهد شد . لازم به ذکر است پاسخ بلی یا خیر نیست بلکه نظرات با ارائه ی دلیل تحلیل تحلیل منطقی و مصداق های عینی از متن کتاب مورد نظر است ؛ با توجّه به این که  یکی از ابزارهای مهم در تحلیل محتوا ی کتب درسی (راهنمای برنامه ی درسی ) است لذا همکاران محترم می توانند با مراجعه به سایت WWW.TALIF.SCH.IR  ضمن دسترسی به راهنمای برنامه ی درسیکتب مختلف با در نظر گرفتن شرایط و معیارهای مورد نظر به نقد و بررسی اقدام نمایند.

 

 

+ نوشته شده توسط گروه هاي آموزشي راهنمايي كرمانشاه در شنبه یازدهم دی ۱۳۸۹ و ساعت 11:36 |